Rakstiska atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 4,83 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 74920090126"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 18.08.2020 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens pieteikums, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso