Par tiesībām iegūt un nopirkt derīgos izrakteņus smilti un smilti-granti no karjera „Deviņziedu kalns "

Par izsoles „Par tiesībām iegūt un nopirkt derīgos izrakteņus  smilti un smilti-granti no karjera „Deviņziedu kalns” (Balvu nov., Krišjānu pag.)” uzvarētāju tika atzīts SIA „ZS Ekorapsis”, vien. reģ. Nr. 40103635400.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m