Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62460030085 daļā, ar platību 9.45 ha, Kuldīgas novadā, Ēdoles pagastā, īpašumā “Valsts mežs 6246”, kad. Nr. 62460010039

Par izsoles “Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62460030085 daļā, ar platību 9.45 ha, Kuldīgas novadā, Ēdoles pagastā, īpašumā “Valsts mežs 6246”, kad. Nr. 62460010039”  uzvarētāju tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BREANT", reģistrācijas Nr. 40003635692

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m