„Par bijušā PSRS militārā objekta –Misas raķešu bāzes raķešu palaišanas šahtu demontāžas un teritorijas rekultivācijas tiesību publisku piešķiršanu”

Par konkursa „Par bijušā PSRS militārā objekta –Misas raķešu bāzes raķešu palaišanas šahtu demontāžas un teritorijas rekultivācijas tiesību publisku piešķiršanu” uzvarētāju tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EstMet”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003498338 .

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m