Par bijušā PSRS militārā objekta-Embūtes raķešu palaišanas šahtu demontāžas un teritorijas rekultivācijas tiesību publisku piešķiršanu

Par bijušā PSRS militārā objekta-Embūtes raķešu palaišanas šahtu demontāžas un teritorijas rekultivācijas tiesību publisku piešķiršanu”rezultātiem.

Par konkursa ar tam sekojošu izsoli „Par bijušā PSRS militārā objekta-Embūtes raķešu palaišanas šahtu demontāžas un teritorijas rekultivācijas tiesību publisku piešķiršanu” uzvarētāju tika atzīts OU „Bellami”, reģ. Nr. 10080106

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m