Nomas tiesību piešķiršana zemes vienībai ar kad.apz.62840060416, Kuldīgas nov., Rumbas pag.

Par izsoles "Par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 6284 006 0416 (Kuldīgas nov., Rumbas pag.) uzvarētāju tika atzīts Medību klubs "RUMBAS MEDNIEKS", reģ. nr. 40008015818.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m