Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 90960010100 daļā, ar platību 15.21 ha, Tukuma novadā, Zentenes pagastā, īpašumā “Valsts mežs Zentene”, kad. Nr. 90960010098"

Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 90960010100 daļā, ar platību 15.21 ha, Tukuma novadā, Zentenes pagastā, īpašumā “Valsts mežs Zentene”, kad. Nr. 90960010098"  tika izbeigta bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m