Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84820020374 daļā, ar platību 1.42 ha, Saldus novadā, Rubas pagastā, īpašumā “Žulpu purva mežs”, kad. Nr. 84820020374"

Par Izsoles "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84820020374 daļā, ar platību 1.42 ha, Saldus novadā, Rubas pagastā, īpašumā “Žulpu purva mežs”, kad. Nr. 84820020374"  uzvarētāju tika atzīta Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība "KAMENES", reģ.Nr. 48501005531.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m