Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62900050038 daļai 2,94 ha platībā, Kuldīgas novada Snēpeles pagasta īpašumā “Līgas”, kad.Nr. 62900050038"

Izsole izbeigta bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m