Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 36.43ha Jaunpils novada Jaunpils pagasta īpašumā “Jurģu mežs”, kad.nr. 90560010065 (ūdenstilpes “Mežzinis” un “Lielais Lācis”)”

Par izsoles uzvarētāju atzīts Vilnis Volkovs, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso