Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 16,6 ha platībā Saldus novada Pampāļu pagastā, īpašumā “Lāču mežs”, kad. Nr. 84760010008

Par izsoles uzvarētāju atzīta Skrundas pagasta "Tiltiņu" zemes zemnieku saimniecība "Kalnaiši", kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m