Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 31,94ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98900030077 daļā, Ventspils novada Ziru pagasta īpašumā “Valsts mežs Ziras”, kad.Nr. 98900020088"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Vārves pagasta K.Pūpoliņa zemnieku saimniecība "PŪPOLIŅI”, reģ.Nr.51201012481, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso