Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 26,56 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74880070022 daļā, Ogres novada Suntažu pagasta īpašumā “Žļaugu purva meži”, kad.Nr. 74880030019"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso