Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Rožkalni”, kad.Nr. 54560050108, Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 24.05.2021 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens pieteikums, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso