Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Mazsili”, kad.Nr. 88420040208, Talsu novada Abavas pagastā"

Izsole atcelta

Esam sertificēti

bm sertification

iso