Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Ceplīši-1”, kad.Nr. 46980040155, Dobeles novada Zebrenes pagastā"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 24.05.2021 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens pieteikums, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso