Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 4,83 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 74920090126"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 10.07.2020 plkst. 11:30) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso