Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 0.52 ha platībā Madonas novada Liezēres pagastā zemes vienības ar kad.apz. 70680070378 daļā, īpašumā “Meža Blākaiņi”, kad. Nr. 70680070379"

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 40,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 26.jūlijā, AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas klientu centrā Blaumaņa ielā 3, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Izsoles norises laiks plkst. 11:00

Dalībnieku reģistrācija izsolei no plkst.10:00 - 10:30

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingrīdu Vigupi, tālruņa Nr. 26313204, i.vigupe@lvm.lv

Par izsoles noteikumiemsazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67602075.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m