Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 23.46ha platībā Madonas novada Liezēres pagastā, īpašumā “Meža Blākaiņi”, kad. Nr. 70680070379"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 1400,00 EUR

Izsoļu norises vieta un laiks 2019.gada 04.jūnijā, AS „Latvijas valsts meži” administrācijas birojā, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga

Izsoles norises laiks plkst. 10:30

Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 04.jūnijā no plkst. 10:00 līdz 10:30, AS „Latvijas valsts meži” administrācijas birojā, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga.

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingrīdu Vigupi, tālruņa Nr. 26313204, i.vigupe@lvm.lv

Par izsoles noteikumiem: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67602075.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m