Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM RV_2018_335_I

Noslēgti līgumi par koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā ar SIA "AB Jaunaudze" un IK "ZAĻAIS RŪDIS".

Līgums ar SIA "AB Jaunaudze"

Līgums ar IK "ZAĻAIS RŪDIS"

08.10.2018
AS LVM ZL_2018_197_B

Vienošanās par grozījumiem līgumā ar SIA ,,MV LĪVAS".

Grozijumi_File_00206B7DF31F181005101649.pdf

05.10.2018
AS LVM MI_2018_290_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa "Mežsardziņu ceļš" būvi LVM Zemgales reģionā.

Ligums_MACMezsardzinuCelsBuvdarbi_MC

04.10.2018

Meža autoceļa "Vecdundagas ceļa atzars" būve

Vecdundagas ceļa atzars_Līgums

28.09.2018
AS LVM MI_2018_274_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Ziediņu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MACZiedinuCelsBuvdarbi_Baustelle

25.09.2018
AS LVM SP_2018_296_P

Kalendāru dienasgrāmatu izgatavošana un piegāde 2019.gadam

Līgums

20.09.2018
AS LVM SS_2018_293_Ak

Lauksaimniecības traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu

Līgums

20.09.2018
AS LVM RV_2018_317_I

Līgums ar SIA M & R Service par apauguma novākšanu Piebalgas iecirknī 2018.gadā.

Līgums ar SIA M & R Service

18.09.2018
AS LVM ZDZ_2018_304_P

Līgums par derīgo izrakteņu ieguves vietu informātīvo un krautņu zīmju izgatavošanu un piegādi

Līguma teksts

17.09.2018
AS LVM MI_2018_279_B

Noslēgtie līgumi par meža autoceļa “Dzērvju ceļš” būvdarbu veikšanu, meža autoceļa “Griepkalniņu ceļš” apgriešanās laukuma būvdarbu veikšanu, meža autoceļa “Mežvidu ceļš” apgriešanās laukuma būvdarbu veikšanu un meža autoceļa “Plostu ceļa atzars” būvdarbu veikšanu.

Ligums_MACDzervjuCelsBuvdarbi_MSBuvserviss

Ligums_MACGriepkalninuCelaAL_MSBuvserviss

Ligums_MACMezviduCelaAL_MSBuvserviss

Ligums_MACPlostuCelaAtzarsBuvdarbi_MSBuvserviss

Vienosanas_Grafiks_MezviduCelsAL_MSBuvserviss

VienosanasML_Termins&Grafiks_DzervjuCels_MSBS

17.09.2018
AS LVM MI_2018_295_B

Līgums

17.09.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Sviķu masīvs" būvprojekta izstrāde

Sviķu masīvs_Līgums

14.09.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Žulnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde

Žulnieku masīvs_Līgums

14.09.2018
AS LVM VD_2018_308_B

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, tajā skaitā kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot meliorācijas sistēmu trases

Līgums - SIA "ZKG"

Līgums - SIA "UCENI"

Līgums - SIA "UCENI" (mežizstrāde)

14.09.2018

Kurzemnieku ceļa būvprojekta izstrāde

Kurzemnieku ceļš_Līgums

13.09.2018
AS LVM MI_2018_273_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Ķempju ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Ligums_MACKempjuCelsBuvdarbi_CB

12.09.2018
AS LVM RM_2018_270_I

Līgums par Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē tematiskās daļas “Rūķu ciems”
ekspozīcijas objektu “Meža rūķu sēta” un “Dzirnavnieku sēta” atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi

Līgums AS LVM RM 2018_ 270_I

11.09.2018
AS LVM RM_2018_269_I

Līgums par Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi

Līgums AS LVM RM 2018_269_I

11.09.2018
AS LVM VD_2018_213_I

Noslēgtais līgums par jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirknī 2018.gadā

Līgums - SIA "AB Jaunaudze"

11.09.2018
AS LVM MS MK_2018_87_Ak

Vienošanās pie 15.06.2018. noslēgtā UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_00iz_220_18_683 par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS".  Par līguma priekšmeta apjoma palielināšanu.

Vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ASP PLUSS

10.09.2018
Esam sertificēti

bm sertification

iso