Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot līgumu uz trīs gadiem

Joma: Zemes dzīļu darbi
Publicēšanas datums : 05.11.2018
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM ZDZ_2018_339_Ak

Iepirkuma priekšmets

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot līgumu uz trīs gadiem

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

3 gadi

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.12.2018, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Piedāvājuma atvēršana

ElektroniskiPapildinājumi

04 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m