iepirkumu sistema

Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā 2019./2020.gadā Zemgales reģionā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 17.07.2019
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM Z_2019_260_I

Iepirkuma priekšmets

Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā 2019./2020.gadā Zemgales reģionā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.07.2019, 11:00 Darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m