Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2020.-2022.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 27.02.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM RV_2020_69_I

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma priekšmets ir meža reproduktīvā materiāla 2845,00 tūkstoši stādu pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Rietumvidzemes reģiona teritorijā  atbilstoši tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

CPV kods 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi).

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34514

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2022.

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.03.2020, 11:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes klientu centrs

Vanagu iela 2, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Piedāvājuma atvēršana

Nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m