Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Gājēju ceļa "Kurbada taka" būvniecība

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 12.07.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM RM_2019_244_B

Iepirkuma priekšmets

 Iepirkuma priekšmets 3.0 m plata gājēju ceļa ar grants segumu 1184 m garumā izbūve atbilstoši būvprojektam (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2.

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24384

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

No līguma noslēgšanas līdz 2019.gada 29.novembrim

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

23.07.2019, 10:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" klientu centrs: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m