Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Nekustamā īpašuma un darījumu ar to tirgus novērtējuma pakalpojumi

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 07.06.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_211_I

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma priekšmets nekustamā īpašuma vai tā daļas tirgus novērtējumu, zemes un/vai telpu nomas maksas tirgus novērtējumu, apbūves tiesības tirgus novērtējumu sagatavošana (atbilstoši attiecīgajai Iepirkuma daļai un tās tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums)).

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22741

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.06.2019, 10:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" klientu centrs: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m