Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

“AS “Latvijas valsts meži” atpūtas un tūrisma centra “Spāre” papildu ēku un Zemgales reģiona klientu centra būvniecība”

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 10.07.2019
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_180_Ak

Iepirkuma priekšmets

 Iepirkuma priekšmets ir LVM atpūtas un tūrisma centra “Spāre” papildu ēku (turpmāk arī – Objekts Nr.1) un Zemgales reģiona klientu centra (turpmāk arī – Objekts Nr.2) būvniecība atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums, 2.pielikums un 3.pielikums).

Iepirkuma process notiek 2 (divās) daļās:

1.Iepirkuma daļa: “AS “Latvijas valsts meži” atpūtas un tūrisma centra “Spāre” papildu ēku un Zemgales reģiona klientu centra būvniecība”;

2.Iepirkuma daļa: “AS “Latvijas valsts meži” atpūtas un tūrisma centra “Spāre” papildu ēku būvniecība”.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

02.10.2019, 16:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23780

 

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m