Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2022. – 2024.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Mežizstrāde
Publicēšanas datums : 03.11.2022
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2022_332_Ak

Iepirkuma priekšmets

     Iepirkuma priekšmets ir iespējamo apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1. pielikums), slēdzot iepirkuma līgumus Vispārīgās vienošanās ietvaros atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem (Nolikuma 6. pielikums).

   Vispārīgās vienošanās darbības laikā (2 gados) var tikt noslēgti iepirkuma līgumi par šādu apjomu:
     - kopšanas cirtē līdz 2 400 000 m3 (divi miljoni četri simti tūkstoši kubikmetri);
     - atjaunošanas cirtē  līdz 10 600 000 m3 (desmit miljoni seši simti tūkstoši kubikmetri);
     - bojātu koku cirtē līdz 1 600 000 m3 (viens miljons seši simti tūkstoši kubikmetri).

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2 gadi

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.12.2022, 14:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso