Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koksnes produktu ražošanas procesā radušos risu līdzināšana no 2021. – 2024.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Citi ar koksnes produktu ražošanu un piegādi saistīti pakalpojumi
Publicēšanas datums : 18.12.2020
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2020_380_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir iespējamo koksnes produktu ražošanas procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšana, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, slēdzot līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros, un atbilstoši vispārīgās vienošanās ietvaros slēdzamo iepirkuma līgumu noteikumiem

Iepirkuma priekšmeta maksimālais apjoms, par kuru Konkursa rezultātā Vispārīgās vienošanās darbības laikā (4 gados) var tikt noslēgti iepirkuma līgumi – 7 000 km (septiņi tūkstoši kilometri).

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.12.2020, 14:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m