Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2021. gadā

Joma: Citi ar koksnes produktu ražošanu un piegādi saistīti pakalpojumi
Publicēšanas datums : 21.01.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2020_345_Ak

Iepirkuma priekšmets

Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2021. gadā

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.01.2022.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

08.02.2021, 14:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m