Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2021.-2025.gadā

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 28.07.2020
Izsludināts

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2020_110_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam, kas ietver mežizstrādi kopšanas cirtē un/vai atjaunošanas cirtē, un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.08.2020, 14:00

Piedāvājuma atvēršana

Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m