Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2021.-2025.gadā

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 28.07.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2020_110_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam, kas ietver mežizstrādi kopšanas cirtē un/vai atjaunošanas cirtē, un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.08.2020, 14:00

Piedāvājuma atvēršana

 

Informējam, ka 2020. gada 10. augustā Iepirkumu uzraudzības birojā ir saņemts iesniegums par atklāta konkursa nolikumu.


Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktu, informējam, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā 2020. gada 18. augustā plkst. 14:00 tiek atcelta.

 

Vienlaikus informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiek mainīts. Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2020. gada 18. augustam plkst. 14:00.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m