Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

“Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes reģiona objektā “Niedrupīte 3 MMS grāvji””

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 28.12.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/407_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi objektā “Niedrupīte 3 MMS grāvji”, kas atrodas Austrumvidzemes reģiona Sikšņu iecirknī (105.kv.apg. 218., 219., 220., 237., 238.kv.) 2023. gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.09.2023

Līguma izpildes vieta

Austrumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.01.2023, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/94046

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso