Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mašinizēta meža stādīšana un sēšana, un augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, 2023. – 2025. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 12.11.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/365_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Konkursa priekšmets:

- mašinizēta meža stādīšana 800 ha un kā papildu Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu 150 ha apjomā;

- mašinizēta meža sēšana 1 060 ha apjomā.

 

Konkursa priekšmets sadalīts trīs iepirkuma daļās, ņemot vērā iepirkuma daļu apjoma izvietojumu LVM reģionos.

 

Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta:

- Konkursa rezultātā pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumus ar darbības laiku no 2023. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. decembrim.

- Konkursa 3. iepirkuma daļā paredzamais mašinizētas meža sēšanas pakalpojumu izpildes termiņš: no 1. aprīļa līdz 15. maijam, aptuveni 45 dienas. Mašinizētās meža sēšanas pakalpojumu izpildi var uzsākt pēc sniega nokušanas, attiecīgi var atšķirties mašinizētās meža sēšanas pakalpojumu izpildes uzsākšanas termiņi.

 

Pasūtītājs 2022. gada 24. novembrī plkst. 9:00 tiešsaistē rīko Microsoft Teams ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kurā informē par nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī sniedz papildu informāciju, tai skaitā par piedāvājumu iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un atbild uz jautājumiem par nolikumu.

Ieinteresētie piegādātāji, kuri vēlas tiešsaistē piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, līdz 2022. gada 23. novembra plkst. 17:00 informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, tālrunis: 29830492, elektroniskā pasta adrese: j.katrevics@lvm.lv, nosūtot elektronisko pastu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

 

Iepirkuma dokumantācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/91435

 

 

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.12.2022, 12:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso