Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mašinizēta meža sēšana 2022. – 2025. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 10.11.2021
Izsludināts

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2021/331_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir mašinizēta meža sēšana 1 450 hektāru apjomā LVM Austrumvidzemes, Rietumvidzemes un Ziemeļlatgales reģionā.

 

Konkursa rezultātā pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar darbības laiku no tās abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

Paredzamais Darbu izpildes termiņš: no 1. aprīļa līdz 15. maijam, aptuveni 45 dienas. Darbu izpildi var uzsākt pēc sniega nokušanas, attiecīgi var atšķirties Darba izpildes uzsākšanas termiņi.

 

 

Aicinām piedalīties potenciālo sadarbības partneru sanāksmē 2021. gada 23. novembrī plkst. 9.00. Sanāksme tiks rīkota tiešsaistē Microsoft Teams platformā. Sanāksmē LVM informēs par nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī sniegs papildu informāciju un atbildēs uz jautājumiem par nolikumu.

 

Ieinteresētie piegādātāji, kuri vēlas piedalīties tiešsaistes ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, līdz 2021. gada 22. novembra plkst. 17.00 elektroniski informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, tālrunis: 29830492, elektroniskā pasta adrese: j.katrevics@lvm.lv, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

 

Konkursa dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65798.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

13.12.2021, 12:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m