Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2022. – 2024. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 03.08.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2021/250_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir sešu šādu mežsaimniecībai raksturīgu pakalpojumu sniegšana kopā 133 464 ha apjomā, tajā skaitā: meža stādīšana 14 530 ha apjomā; atjaunoto meža platību papildināšana 2 020 ha apjomā; atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 43 545 ha apjomā; jaunaudžu kopšana 42 379 ha apjomā; atjaunoto meža platību aizsardzība 24 430 ha apjomā; jaunaudžu stumbru aizsardzība 6 560 ha apjomā.

 

Aicinām piedalīties potenciālo sadarbības partneru sanāksmē 2021. gada 18. augustā plkst. 14.00. Sanāksme tiks rīkota tiešsaistē Microsoft Teams platformā. Sanāksmē LVM informēs par nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību un sadarbības partneru aptaujas rezultātiem, kā arī sniegs papildu informāciju un atbildēs uz jautājumiem par nolikumu.

 

Ieinteresētie piegādātāji, kuri vēlas piedalīties tiešsaistes ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, līdz 2021. gada 16. augusta plkst. 17.00 elektroniski informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības ražošanas vadītāju Lauri Ropāju, tālrunis Nr. 29394448, elektroniskā pasta adrese: l.ropajs@lvm.lv, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

 

Konkursa dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60484

Paredzamais līguma izpildes termiņš

1-gadīgs līgums - 31.12.2022. 3-gadīgs līgums - 31.12.2024.

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

06.09.2021, 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniegšana tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60484

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana"Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m