Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar ekskavatoru un rotējošo pacilotāju un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2020. – 2024. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 30.04.2020
Izsludināts

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2020_119_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar ekskavatoru un rotējošo pacilotāju un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2020. – 2024. gadā”. Iepirkuma dokumantācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37017

Pasūtītājs 2020. gada 13. maijā plkst. 10:00 tiešsaistē rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kurā informē par nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī sniedz papildu informāciju, tai skaitā par piedāvājumu iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un atbild uz jautājumiem par nolikumu.

Ieinteresētie piegādātāji, kas vēlas tiešsaistē piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, līdz 2020. gada 11. maija plkst.17:00 informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, tālrunis: 29830492, elektroniskā pasta adrese: j.katrevics@lvm.lv, nosūtot elektronisko pastu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

01.06.2020, 12:00 tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m