Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2020. – 2022. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 21.10.2019
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2019_338_Ak

Iepirkuma priekšmets

Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2020. – 2022. gadā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28678

Pasūtītājs 2019. gada 11. novembrī plkst. 11.00 LVM administrācijas birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kurā informē par aktualitātēm pakalpojumu sniegšanas kārtībā, sniedz papildu informāciju, t.sk. par piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un atbild uz jautājumiem par nolikumu.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2022

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.11.2019, 13:00 tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

elektroniski (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28678

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m