Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Viesītes un Krāslavas iecirknī 2021.gadā

Joma: Meža meliorācijas sistēmu uzturēšana
Publicēšanas datums : 27.07.2021
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM DL_2021_263

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Viesītes un Krāslavas iecirknī 2021.gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.10.2021

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

06.08.2021, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m