30 • 09 • 2019

LVM apsaimnieko valsts mežus jau 20 gadus

lvm 20 zals

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir dibināta 1999. gada 28. oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. Šo gadu laikā ir īstenota ilgtspējīga un atbildīga mežu apsaimniekošana, apvienojot saimnieciskās, vides un rekreācijas vajadzības. 

Mūsdienās Latvija ierindojas mežiem bagātāko Eiropas valstu topa augšgalā, Latvijā meži klāj vairāk nekā pusi teritorijas. LVM pārvalda un apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru valsts mežu zemes, no kurām 1,41 miljoni hektāru ir mežs. Kā atjaunojams dabas resurss mežs jau izsenis bijis svarīgs Latvijai un tās iedzīvotājiem. Laika gaitā ir mainījies ne tikai mežs, bet arī sabiedrības attieksme: no patvēruma un iztikas ieguves vietas mežs ir kļuvis par vieno no nozīmīgākajiem valsts bagātību veicinošiem resursiem un nenovērtējamu rekreācijas vietu.

“Mums katram mežs nozīmē savu vērtību. Kādam mežs ir darba vieta, kur, liekot lietā savas profesionālās zināšanas un prasmes, ieguldīt ievērojamu daļu no savas dzīves. Svarīgi, lai mūsu šodienas devums saudzīgi turpinātu iepriekšējo paaudžu paveikto un tam būtu turpinājums arī nākotnē. Vairāk nekā miljardu eiro iemaksas valsts budžetā, divi iestādīti koki katra nozāģētā koka vietā, 50 tūkstoši darbavietu reģionos – tas ir veids, kā ar reāliem rezultātiem un darbiem pierādām, ka AS “Latvijas valsts meži” realizē ilgtspējīgu, ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu valstij piederošo mežu apsaimniekošanu,” teic LVM prezidents Roberts Strīpnieks.

Kopš LVM dibināšanas 1999. gada 28. oktobrī, Latvijas valsts mežos veikta meža atjaunošana vairāk nekā 240 tūkstoši hektāru platībā, tai skaitā, stādot un sējot ­­– vairāk nekā 151 tūkstoši hektāru platībā. Aicinot Latvijas iedzīvotājus arvien vairāk laika pavadīt dabā, izveidotas vairāk nekā 360 atpūtas vietas. Šajā laikā uzbūvēti meža ceļi 7 tūkstoši kilometru kopgarumā un uzbūvētas (rekonstruētas) meža meliorācijas sistēmas 201 tūkstoš hektāru kopgarumā. Savukārt, novērtējot jauniešu vēlmi gūt praktiskas mācības, vairāk nekā 100 tūkstoši skolēni un skolotāji iesaistījušies ikgadējās meža vides izglītības programmās.

paveiktais 20 gados page 001

LVM saimniecisko darbību veic, ik gadu kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē.

Lasīt vairāk: