09 • 09 • 2019

Arī Kurzemes pusē pieejami ceļu specifikācijas prasībām atbilstoši minerālie materiāli

20190730 093

Minerālo materiālu ražošana turpinās visās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās. No septembra LVM Dienvidkurzemes reģionā derīgo izrakteņu ieguves vietā “Saliena-Rīva”, kas atrodas Pāvilostas novada Sakas pagastā, pieejams drupināts smilts-grants maisījums, kas sagatavots atbilstoši LVM meža autoceļu būvniecības specifikācijām ar granulometrisko sastāvu noteiktās robežās. Atradnē pieejama arī augstas kvalitātes smilts izsijas ar zemu putekļa un māla daļiņu saturu, kuras izmantojamas ceļa segas pamata izbūvei.

Kontrolēts minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process tiek nodrošināts 50 sertificētajās LVM derīgo izrakteņu ieguves vietās, atbilstoši būvizstrādājumu reglamentētās sfēras sistēmai “2+” saskaņā ar standartu EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”.

“Kontrolēts ražošanas process no ieguves līdz gatavam maisījumam nodrošina minerālo materiālu un to maisījumu izcelsmes un kvalitātes izsekojamību. To apstiprina izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE marķējums, kas ir īpaši svarīgi būvizstrādājumu tirgū. LVM kontrolēts ražošanas process ir sertificēts, kas apliecina, ka minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process atbilst starptautiski atzītiem standartiem, kas LVM sadarbības partneriem nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un to maisījumiem," skaidro “LVM Zemes dzīles” ražošanas vadītājs Kārlis Volfs.

Šobrīd minerālo materiālu maisījumi pieejami vienpadsmit LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās, kuri sagatavoti atbilstoši Meža autoceļu būvdarbu specifikācijām un VAS “Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikācijām. Ražošanas darbi ir uzsākti un tiks turpināti derīgo izrakteņu ieguves vietās “Uceni”, “Peilēni”, “Omuļi-2” un “Ošinieki”.

zinai par saliena

LVM apsaimnieko vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā, kas ir nozīmīgas tautsaimniecības vajadzību nodrošinājumam. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai līdzsvarotu uzņēmuma saimnieciskās un tautsaimniecības vajadzības pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, neradot vides apdraudējumu.

Interesenti aicināti sazināties ar "LVM Zemes dzīles" pārdošanas speciālistiem LVM reģionos:

Lasīt vairāk:

  • LVM piedāvā ceļu specifikācijas prasībām atbilstošus minerālos materiālus
  • Minerālo materiālu maisījumi pieejami divpadsmit LVM derīgo izrakteņu vietās
  • Pie LVM derīgo izrakteņu vietām izvietotas informatīvas zīmes