05 • 08 • 2019

Minerālo materiālu maisījumi pieejami divpadsmit LVM derīgo izrakteņu vietās

dsc 9791

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekošanā ir vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas, kas atrodas visā Latvijas teritorijā. Vairākās derīgo izrakteņu ieguves vietās ir pieejams daudzveidīgs minerālo materiālu un to maisījumu klāsts. Piedāvājumā ir gan dabīga saguluma minerālie materiāli, gan minerālo materiālu maisījumi.

 

Par pieejamiem minerāliem materiāliem un to maisījumiem derīgo izrakteņu ieguves vietās, interesenti aicināti sazināties ar “LVM Zemes dzīles” pārdošanas speciālistiem:

  • Kurzemē – Gaļina Rēdere, mob. tālr.26563202
  • Zemgalē – Inese Ēvele, mob.tālr.29422349
  • Vidzemē – Baiba Rozīte, mob. tālr.26187900
  • Latgalē – Egita Strode, mob. tālr.26132262

dsc 2219r

LVM derīgo izrakteņu ieguves vietās minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process ir sertificēts un atbilst būvizstrādājumu reglamentētās sfēras sistēmai “2+” un  “4” saskaņā ar standartiem:

  • EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”;
  • EN 13043:2002, EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”;
  • EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam”.

Sertifikāts ir apliecinājums tam, ka minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process atbilst starptautiski atzītiem standartiem, kas LVM sadarbības partneriem nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un to maisījumiem. Kontrolēts ražošanas process no ieguves līdz gatavam maisījumam nodrošina minerālo materiālu un to maisījumu izcelsmes un kvalitātes izsekojamību. To apliecina izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE marķējums, kas ir īpaši svarīgi būvizstrādājumu tirgū.

 INFORMĀCIJA PAR DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES VIETĀM 

 Kā kļūt par LVM sadarbības partneri?