AS "Latvijas valsts meži" piedāvā iegādāties tādus derīgos izrakteņus kā  smilts, mālsmils un smilts-grants, kā arī kā arī jau sagatavotu materiālu, piemērām, drupinātu granti.

 IESNIEGUMA FORMA 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m