AS "Latvijas valsts meži" piedāvā iegādāties derīgos izrakteņus: smilts, mālsmilts un smilts-grants, kā arī jau sagatavotu materiālu, piemēram, drupinātu granti.

 IESNIEGUMA FORMA 

Esam sertificēti

bm sertification

iso