15 • 04 • 2019

LVM piedāvā ceļu specifikācijas prasībām atbilstošus minerālos materiālus

specifikacijas 2 copy

Šī gada sākumā publicētas “Ceļu specifikācijas 2019”, kurās aprakstītas vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam, tostarp kvalitātes prasības minerālajiem materiāliem un to maisījumiem.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) gādā par produktu atbilstību piemērojamām specifikācijām un kvalitātes standartiem. “Lai nodrošinātu būvēm piemērotus minerālos materiālus un to maisījumus, LVM nepārtraukti seko līdzi normatīvo aktu izmaiņām un savlaicīgi pielāgojas tām, lai tirgū piedāvātu aktuālākajām prasībām atbilstošus minerālos materiālus,” skaidro “LVM Zemes dzīles” kvalitātes speciālists Rinalds Šimens.

LVM apsaimniekotajās smilts un smilts-grants derīgo izrakteņu ieguves vietās minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process ir sertificēts un atbilst būvizstrādājumu reglamentētās sfēras sistēmai “2+” saskaņā ar standartiem:

  • EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”;
  • EN 13043:2002, EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”;
  • EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam”.

Sertifikāts ir apliecinājums tam, ka minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process atbilst starptautiski atzītiem standartiem, kas LVM sadarbības partneriem nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un to maisījumiem. Kontrolēts ražošanas process no ieguves līdz gatavam maisījumam nodrošina minerālo materiālu un to maisījumu izcelsmes un kvalitātes izsekojamību. To apliecina izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE marķējums, kas ir īpaši svarīgi būvizstrādājumu tirgū.

LVM apsaimnieko vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā, kas ir nozīmīgas tautsaimniecības vajadzību nodrošinājumam. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai līdzsvarotu uzņēmuma saimnieciskās un tautsaimniecības vajadzības pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, neradot vides apdraudējumu.

Lasīt vairāk: