12 • 08 • 2019

AS “Latvijas valsts meži” uzsākusi augsnes gatavošanas darbus

pacilas ar kausu

Lai 2020. gadā sekmīgi atjaunotu mežu, darbs pie augsnes gatavošanas jau rit pilnā sparā. Līdz decembra sākumam AS “Latvijas valsts meži” (LVM) plāno sagatavot augsni vairāk nekā 9000 hektāru platībā.

“Augsnes gatavošana nepieciešama, lai izveidotu kvalitatīvu stādvietu jaunajam stādiņam,  nodrošinot nepieciešamās barības vielas un optimālu mitrumu, kā arī atbrīvojot pirmajā gadā iestādītos stādus no zālaugu konkurences. Tāpēc auglīgā virskārta tiek apvērsta otrādi un, izmantojot dažādas augsnes sagatavošanas metodes, veidojas joslas vai pacilas,” skaidro LVM Mežkopības izpilddirektors Mārtiņš Gūtmanis.

joslas ar disku arklu copy

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgstpējīgu mežu apsaimniekošanu, LVM ikdienas darbā ievieš arvien jaunas tehnoloģijas, kā arī sadarbojas ar pieredzējušiem un atbildīgiem sadarbības partneriem mežsaimniecības jomā. Šogad, līdztekus jau ierastajiem augsnes gatavošanas veidiem joslās un pacilu veidošanai ar kausu, LVM ieviesa vēl vienu veidu – augsnes gatavošanu ar rotējošo pacilotāju, kuru galvenokārt pielieto slapjās minerālaugsnēs un mežos uz nosusinātām minerālaugsnēm – āreņu augšanas apstākļu tipos. Šo augsnes gatavošanas veidu 2019. gadā plānots pielietot apmēram 1200 hektāru platībā.

pacilas ar rotejoso pacilatoru copy

“Mašinizēto meža atjaunošanu veicam platībās, kur augsnes gatavošanu nevar paveikt ar tradicionālo metodi – joslās, kā arī uz zemas noturības augsnēm – slapjaiņos un purvaiņos. Salīdzinoši labi meža atjaunošanas rezultāti ir izmantojot pacilu metodi, kur izmanto ekskavatoru ar parasto, rakšanas darbiem paredzēto kausu. Šāda tehnika cirsmās var veikt darbus lieko virszemes ūdeņu novadīšanai. Veģetācijas periodā ir būtiski, lai kociņi nemirktu ūdenī un to var novērst ar šiem mikropaaugstinājumiem jeb pacilām,” skaidro LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

Lasīt vairāk: