25 • 06 • 2019

LVM uzņem Būvmateriālu ražotāju asociācijā

dsc 1779r

Balstoties uz kopīgām vērtībām un ilgtspējīgiem mērķiem tautsaimniecības attīstībā, akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) 2019. gada 12. jūnijā ir uzņemta biedrībā “Būvmateriālu ražotāju asociācija”.

“Mums ir prieks, ka mūsu asociācijai ir pievienojies tik liels un nozīmīgs uzņēmums, kā akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”. Mums ir daudz kopīgu mērķu, daudz kopīgi risināmu jautājumu, piemēram, vietējo būvmateriālu izmantošana, nevis importēšana no citām valstīm, enerģijas izmaksu samazināšana, kas ietekmē visus Latvijas uzņēmumus, un visbeidzot – vietējā darbaspēka piesaistes jautājuma risināšana, radot konkurētspējīgu un kvalitatīvu darba vidi vietējiem iedzīvotājiem,” skaidro Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds Jākobsons.

“LVM Zemes dzīles” jau no 2017. gada veic minerālo materiālu ieguvi un to maisījumu ražošanu ceļu konstrukcijām, kā arī minerālo materiālu ražošanu asfaltbetonam un betonam.

“Uzņēmuma biznesa virziens “LVM Zemes dzīles” ir salīdzinoši jauns tirgus spēlētājs, taču esam stingri un nelokāmi izvirzīto vērtību saglabāšanā un vairošanā. Mēs iesaistīsimies asociācijas darbā ar savu profesionālo pieredzi un mērķi nodrošināt ilgtspējīgu un atbildīgu derīgo izrakteņu ieguves vietu apsaimniekošanu, kā arī attīstīsim derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes nozari, veidojot to saprotamu, caurskatāmu un paredzamu,” stāsta “LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone.

Lielākie būvamteriālu nozares ražotāji nodibināja biedrību “Būvmateriālu ražotāju asociācija” 2010. gada 19. februārī ar mērķi veicināt valsts atbalstu nozarei, rosināt vietējo materiālu izmantošanu būvniecībā un ieviest vienotus būvmateriālu kvalitātes standartus. Biedrībā tiek aicināti iestāties nozares uzņēmumi, kas Latvijā ražo augstas kvalitātes produkciju, izmantojot vietējas izcelsmes izejvielas, un godprātīgi pilda saistības pret darbiniekiem, sadarbības partneriem un valsti.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā, kas ir nozīmīgas tautsaimniecības vajadzību nodrošinājumam. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai līdzsvarotu uzņēmuma saimnieciskās un tautsaimniecības vajadzības pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, neradot vides apdraudējumu.

Lasīt vairāk: