15 • 05 • 2019

Rekultivēta derīgo izrakteņu ieguves vieta Salacgrīvas novadā

ekaji2

Salacgrīvas novada, Ainažu pagastā, “Dižozola masīvā” atrodas derīgo izrakteņu ieguves vieta “Ēkaji”, kurā smilts un smilts-grants ieguve veikta laikā posmā no 2001. – 2017. gadam, kopumā iegūstot 67 882 m3 smilts un 83 276 m3 smilts-grants. Nozīmīga daļa no minerālajiem materiāliem ir izmantoti apkārtējo meža autoceļu atjaunošanai un būvei.

Atradne ir īpaša ar iegūtā materiāla augstvērtīgo kvalitāti – 20% no iegūtajiem minerālo materiālu resursiem ir bijuši ar grants frakciju diametrā virs 70mm, kā arī drupinātie materiāli ir bijuši ar augstu cietību. Līdz ar to ir paredzams, ka ceļu segums, kuros materiāls ir iestrādāts, nezaudēs savu kvalitāti arī pie lielām slodzēm un dažādiem laikapstākļiem.

Derīgo izrakteņu ieguves vieta ir izvietota senā Baltijas ledus ezera (Baltijas jūras agrākā stadija) krasta joslā un par šādu materiāla kvalitāti var pateikties dabas procesiem ­– materiāla šķirošanai ar ūdens un viļņu spēku piekrastes joslā.

2019. gada sākumā pabeigto rekultivācijas darbu gaitā, pateicoties “LVM Zemes dzīles” komandas sadarbībai ar “LVM Mežsaimniecība” Rietumvidzemes reģiona mežkopības darbiniekiem, izstrādātajā derīgo izrakteņu ieguves teritorijā ir ierīkota ūdenskrātuve vairāk kā 8,5 hektāru platībā ar dziļumu līdz 2 metriem.

Ūdenskrātuvju ierīkošana izstrādāto derīgo izrakteņu ieguves teritorijās ir viens no veidiem, kā rekultivācijas ceļā atgriezt teritoriju dabiskā apritē, vienlaikus paverot jaunas iespējas nākotnē šo teritoriju izmantot meža apsaimniekošanas, ugunsaizsardzības, rekreācijas un atpūtas vajadzībām.

Līdzīgi kā mežam, arī derīgo izrakteņu ieguves vietām ir savs apsaimniekošanas cikls. Tas sākas ar derīgā izrakteņa meklēšanas darbiem un ģeoloģisko izpēti, ieguves vietas ierīkošanu, pēc tam ar derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu tautsaimniecības vajadzībām. Apsaimniekošanas cikls noslēdzas ar atradnes rekultivāciju, rekultivācijas veids tiek izvēlēts atbilstoši ieguves veidam, ko ietekmē ieguve virs vai zem gruntsūdens līmeņa.

 Rekultivētās derīgo izrakteņu ieguves vietas tiešā tuvumā atrodas apmeklētājiem saistošs objekts – Ēkaju dižozols, kura apkārtmērs sasniedz 4,90 metrus. Ar  rekultivēto derīgo izrakteņu ieguves vietas teritoriju, vareno Ēkaju dižozolu un dažādiem ar mežu apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem būs iespēja iepazīties klātienē, piedaloties Atvērtajās Meža dienās, kas norisināsies LVM Rietumvidzmes reģionā, 16. maijā, Dižozola masīvā. Ik gadu LVM piedāvā interesantiem piedalīties Atvērto Meža dienu pasākumos LVM reģionos, kur noteiktos datumos un vietās plānoti meža sakopšanas, atpūtas vietu labiekārtošanas vai stādīšanas darbi.