26 • 10 • 2018

LVM paplašina derīgo izrakteņu ieguves vietu skaitu, kurās ieviesta sertificēta ražošanas procesa kontrole

ekaju karjers 038 18 copy

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) derīgo izrakteņu ieguves vietās 2018. gada septembrī sadarbībā ar SIA "Bureau Veritas Latvia" veikts audits, kura laikā tika apsekotas divdesmit septiņas derīgo izrakteņu vietas. Audita rezultātā saņemts sertifikāts, kas apliecina, ka šobrīd jau piecdesmit uzņēmuma apsaimniekotajās smilts un smilts-grants derīgo izrakteņu ieguves vietās minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process atbilst būvizstrādājumu reglamentētās sfēras sistēmai “2+” saskaņā ar standartiem:

  • EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”;
  • EN 13043:2002, EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”;
  • EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam”.

Uzņēmums rūpējas par produktu atbilstību kvalitātes standartiem. Sertifikāts ir apliecinājums tam, ka minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process atbilst starptautiski atzītiem standartiem, kas uzņēmuma sadarbības partneriem nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un to maisījumiem.

Kontrolēts ražošanas process no ieguves līdz gatavam maisījumam nodrošina minerālo materiālu un to maisījumu izcelsmes un kvalitātes izsekojamību. To apliecina izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE marķējums, kas ir īpaši svarīgi būvizstrādājumu tirgū.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 karjeri, kuri atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

 Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts 

 Sertificēto vietu karte