Mērvienība

Skaitļi 2015. gads

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 4,81
Augošu koku pārdošana milj. m3 0,68
Kurināmās šķeldas pārdošana milj. beramo m3 0,28
Kurināmās šķeldas pārdošana Milj. Mwh 0,24
Meža atjaunošana tūkst. ha 16.0
     t.sk. mākslīgā atjaunošana tūkst. ha 7.8
Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 41.0
Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā tūkst. ha 122.5
Meža autoceļu būvniecība km 289
Esam sertificēti