AS "Latvijas valsts meži" piedāvā tālākizglītības kursus pedagogiem, kurus saista meža integrācija mācību procesā. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru un LVMI “Silava”.

Vienas dienas – 12 stundu (A) tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” norisinās skolēnu brīvlaikos. Prioritāte dalībai šajos kursos ir skolotājiem, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmās. Tuvākie kursi plānoti 2017. gada 23. oktobrī, kuriem pieteikties var ikviens interesents līdz 20. septembrim, aizpildot zemāk esošo anketu.

 

Trīs dienu – 36 stundu (A) tālākizglītības kursi „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu” norisinās vasarā kā trīs dienu aktīvās atpūtas nometne čaklākajiem skolotājiem, kas   iesaistījušies Mammadaba Meistarklasē un citās LVM vides izglītības programmās.