Bez skolēniem piedāvātajām vides izglītības iespējām, "Latvijas valsts meži" piedāvā tālākizglītības kursus pedagogiem, kurus saista meža integrācija mācību procesā. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru un LVMI “Silava”.

Vienas dienas – 12 stundu (A) tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” norisinās skolēnu brīvlaikos. Pieteikties dalībai šajos kursos var katra mācību gada sākumā attiecīgā mācību gada Mammadaba Vēstniecībās.

Trīs dienu – 36 stundu (A) tālākizglītības kursi „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu” norisinās vasarā kā trīs dienu aktīvās atpūtas nometne čaklākajiem skolotājiem, kas iesaistījušies Mammadaba Meistarklasē.