2013
2014
2015 2016
         
Aktīvu kopsumma, milj.EUR 348.9 367.1 360.1 360.4
Neto apgrozījums, milj.EUR 259.9 275.7 261.6 256.9
Bruto peļņa, milj.EUR 84.8 103,1 83.7 70.8
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR 73.0 90.3 72.2 58.3
Pārskata gada peļņa, milj.EUR 60.5 75.5 59.3 50.6
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR 72.3 90.3 71.4  57.7
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR 96.2 117,2 99.6  87.4
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) 23% 27% 23%  20%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) 19% 22% 18%  18%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) 18% 21% 16%  14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esam sertificēti