18 • 10 • 2021

LVM izsludina konkursu augsnes gatavošanai, veidojot pacilas, un meliorācijas sistēmu uzturēšanai

pacilu ekskavators

Ik gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atjauno un ieaudzē mežu ar kvalitatīviem stādiem. Kopumā 2021. gadā meži būs atjaunoti vairāk nekā 12 000 hektāru platībā. Lai meža stādīšanai atbilstoši sagatavotu augsni slapjās minerālaugsnēs un kūdras augsnēs, kā arī uzturētu meža meliorācijas sistēmu, LVM izsludina konkursu “Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2022. - 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”.

“Šī gada augsnes gatavošanas darbi rit pilnā sparā un ir jau pāri pusei. Šobrīd vislabāk sekmējies augsnes gatavošanā ar disku arkliem, kur ik gadu saskaņojam pārvietošanās grafiku ar mūsu sadarbības partneriem. Nedaudz lēnāk rit darbs augsnes gatavošanā, veidojot pacilas ar kausu un pacilas ar rotējošo pacilotāju, tomēr sezonu plānojam noslēgt laikā un atbilstošā kvalitātē. 2021. gadā jāiespēj sagatavot nedaudz vairāk kā 11 400 hektāri,” skaidro LVM Mežkopības ražošanas vadītājs Lauris Ropājs.

Augsnes gatavošanas galvenais mērķis ir izveidot kvalitatīvu stādvietu jaunajam kociņam, lai pirmajā gadā to nenomāc zālaugi. Tāpēc augsnes auglīgā virskārta tiek apvērsta. Pie dažādām augsnes sagatavošanas metodēm veidojas joslas vai pacilas, kas kalpo arī kā orientieris stādu skaitam uz viena hektāra.

LVM izsludinātā konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, līdz 1 565 hektāru apjomā visos LVM reģionos atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un vispārīgās vienošanās projektam.

Papildu konkursa priekšmets ir meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi līdz 800 stundu apjomā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un vispārīgās vienošanās projektam.

Piedāvājumu var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) līdz šī gada 8. novembrim pulksten 12.00.

 Vairāk par pakalpojumu iepirkumu konkursu